آسیب شناسی مدیریت فرهنگی
35 بازدید
محل نشر: دانشگاه آزاد واحد مبارکه1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی